درباره من

مهندس محسن میناگر از سال 1383 در حوزه تاسیسات فعالیت داشته است که تلفیق دانش علمی و عملی در این حوزه باعث شده تا برای انتقال این دانش سایت میناگر را راه اندازی کنیم.

تاسیسات گرمایشی 90%
تاسیسات سرمایشی 90%
طراحی نقشه 85%
سیستم های الکترونیکی 75%
دوره های من