بایگانی بخش آموزش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

آموزش

این مجموعه جهت برگزاری دوره‌های متنوع و کاربردی به صورت خصوصی با سازمان‌ها و شرکت‌ها، حاضر به همکاری بوده و در صورت تمایل می‌توانید با این مجموعه تماس حاصل فرمایید. دوره‌ها با توجه به سطح علمی، سوابق کاری و حوزه فعالیت مخاطبین، برنامه‌ریزی و ارائه می‌گردد. این دوره‌ها در سطوح: آشنایی، طراحی و اجرا برگزار می‌گردد.