جهت دریافت مشاوره و طراحی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و نیز طراحی سیکل هیدورنیک می‌توانید با این مجموعه تماس و پس از عقد قرارداد، به امکان‌سنجی سیستم‌های تهویه مطبوع مناسب سازه خود دست‌یافته و بهترین طراحی‌ها را دریافت نمایید.
مشاوره و طراحی
جهت دریافت مشاوره و طراحی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و نیز طراحی سیکل هیدورنیک می‌توانید با این مجموعه تماس و پس از عقد قرارداد، به امکان‌سنجی سیستم‌های تهویه مطبوع مناسب سازه خود دست‌یافته و بهترین طراحی‌ها را دریافت نمایید. طراحی‌های این مجموعه به دو بخش طراحی مکانیک و الکترونیک کنترلی ارائه شده و تجمیع این دو طرح، باعث افزایش سطح آسایش ضمن کاهش مصرف انرژی و استهلاک سیستم می‌گردد.
رضایت‌مندی مناسب از تأسیسات سرمایشی و گرمایشی هر ساختمان، متأثر از انجام صحیح و دقیق زنجیره کار از ابتدا مشاوره تا انتها می‌باشد. انجام کامل روند کار، باعث بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های تأسیساتی خواهد شد. این مراحل به این شرح است:
- مشاوره با توجه به شکل و کاربری سازه،
- طراحی با توجه به نیازهای تعریف‌شده در مشاوره،
- خرید بهینه و متناسب با هزینه کلی پروژه،
- اجرا تأسیسات طبق طرح،
- نظارت بر اجرای صحیح تأسیسات،
- نصب و راه‌اندازی تجهیزات،
- انجام نگهداری‌های لازم از تأسیسات.
هزینه‌های تأسیساتی بخش عمده از هزینه‌های سازه را شامل شده و در مرحله مشاوره و انتخاب سیستم باید کلیه هزینه‌های یک سیستم در دوره عمر را درنظر گرفت. دقت در مدیریت هزینه‌ها و انتخاب صحیح سیستم، باعث کاهش هزینه‌های بعدی ساختمان می‌گردد. این هزینه‌های تأسیساتی در دوره عمر سیستم به شرح زیر می‌باشند: هزینه‌های دوره عمر دستگاه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه نصب، هزینه راه‌اندازی، هزینه اجرای کار، هزینه نگهداری، هزینه از کار افتادگی، هزینه مصرف برق، هزینه‌های محیطی، هزینه انهدام. عدم توجه به این هزینه‌ها در حین مشاوره و انتخاب سیستم می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به سازه و کاربران آن وارد نماید که از آن مهم‌تر، سلب آسایش در پی کاهش کیفت سازه می‌باشد.
ASSISTANCE
NEWSLETTER
ESTIMATE