ارتباط با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
قم، خیابان۴۵ متری شهید صدوقی، ابتدای خ شهید اخلاقی، پلاک۴، تأسیسات سنگین میناگر.
کد پستی   ۳۷۱۶۶۷۶۵۷۶
تلفن     ۰۲۵۳۲۹۴۱۵۵۵
ایمیل    infominagar.ir
Whatsap   ۰۹۱۲۵۵۳۹۵۴۴